Chế phẩm sinh học NK Green

Xử lý nước thải đơn giản tiết kiệm chi phí, thích hợp với trạm quy mô nhỏ

Xuất xứ: VN

Liên hệ mua hàng: 028.6279.0454

CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ NK GREEN
I. Thành Phần
STT - Thành Phần Hàm Lượng (CPU/ml)
1. Lactobacillus 108
2. Azotobacter 106
3. Bacillus 108
4. Nấm men 108
5. Thành phần khác 2-5%

II. Công dụng
Tăng khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ.
Xử lý mùi hôi cho các công trình xử lý nước thải.
Bổ sung hàm lượng vi sinh hữu ích vào hệ thống xử lý nước thải.