Vỏ lọc

Vỏ lọc 3 lõi 20
Vỏ lọc 5 lõi 20, 30
Vỏ lọc 7 lõi 20, 30, 40
Liên hệ mua hàng: 0916.547.117 (Mrs.Nhàn)