Tấm lắng lamen loại dán

Tấm lắng lamen loại kết dính bằng keo lạnh

Kích thước: 1000x500m

Bề mặt riêng: 108m2/m3

Vật liệu: PVC

Màu sắc: Trong suốt

1m3 bằng 32 tấm

Liên hệ mua hàng: 028.6279.0454