Tấm lắng lamen Hongkong

Kích thước tấm: 1100×960 (mm) Góc nghiêng : 60 độ

Kích thước khối: 1000 x 1000 x 896 (mm)

Độ mở : 80mm Trọng lượng : 16kg/m2

Độ dày: 0,6mm Số tấm : 20 tấm/m2

Vật liệu : PEE (Ethylene Propylen Ecopolymer)

Xuất xứ: Hongkong Hai Fan

Liên hệ mua hàng: 028.6279.0454