Hóa chất

Polymer Anion
Javen khử trùng
Soda light
Chlorine bột
Hóa chất phá bọt Defoamer
Phèn nhôm
Hóa chất HD NTG 501
Clo viên nén khử trùng (TCCA 90%)
Phèn sắt
NaOH
Polymer Cation
PAC