Giá thể vi sinh MBBR - Nhật Bản

Giá thể MBBR, xuất xứ Tonegawa - Nhật Bản

Diện tích tiếp xúc: 960m2/m3

Kích thước: 16x16mm

Màu sắc: Đen

Vật liệu: PP

Liên hệ mua hàng: 028.6279.0454